i wygraj super nagrodę

Weź udział w konkursie!

Innowacyjnego rolnika

Wygraj konkurs na

Innowacyjne rolnictwo to dobry pomysł, a nie duży kapitał

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, zwłaszcza w rodzinnych gospodarstwach rolnych, nie jest łatwe, zwłaszcza gdy gospodarz nie ma do dyspozycji dużego kapitału.

Dlatego "Tygodnik Poradnik Rolniczy” oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej chce nagradzać rolników prowadzących nowatorskie gospodarstwa, stąd pomysł na konkursu „Innowacyjny Rolnik”.

Tytuł "Innowacyjnego Rolnika" zostanie przyznanych w 4 kategoriach:

 • innowacyjne gospodarstwo rodzinne;
 • innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne;
 • innowacyjny rolniczy handel detaliczny i sprzedaż bezpośrednia;
 • innowacyjne przedsiębiorstwo na wsi (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Innowacyjność w rolnictwie nie oznacza wykorzystywanie drogiego sprzętu czy maszyn rolniczych w prowadzeniu gospodarstwa.

To raczej zupełnie nowe podejście do tego co oferuje wieś i rolnictwo. Innowacją może być chociażby połączenie wypieków chleba według starych receptur ale przy użyciu nowych urządzeń dbających o energię i środowisko oraz pozyskiwania nowych klientów na wypieki poprzez media społecznościowe.


Innowacją może być chociażby znaczne podniesie opłacalności produkcji zwierzęcej poprzez korzystanie wyłącznie z pasz z własnego gospodarstwa.


Nowatorskie może być także wykorzystywanie w przedsiębiorstwie na wsi energii praktycznie wyłącznie z odnawialnych źródeł czy produkcja bez zużywania wody.


Co to jest Innowacyjne Rolnictwo?

Zobacz przykład Innowacyjnych Rolników, którzy wygrali w 2018 roku

Zobacz kto wygrał I edycję konkursu "Innowacyjny Rolnik"

W kategorii „Innowacyjne gospodarstwo – rolniczy handel detaliczny”, wygrał Andrzej Serwatka i Ferma Udoju Klaczy

Przeczytaj artykuł o jego innowacyjnym gospodarstwie:

"Ferma Udoju Klaczy – Innowacje w zgodzie z naturą"

W kategorii „Innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne” wygrała „Doboszówka” z woj. lubelskiego prowadzona przez Marcina i Małgorzatę Doboszów.

Przeczytaj artykuł o jego innowacyjnym gospodarstwie:

"Doboszówka atrakcyjna przez cały rok"

Przeczytaj artykuł o ich innowacyjnym przedsiębiorstwie:

"Nowocześnie, ale w zgodzie z naturą"

Rolnik wyeliminował stosowanie modyfikowanej genetycznie śruty sojowej w żywieniu trzody chlewnej zastępując ją białkiem z uprawianych w gospodarstwie roślin strączkowych

Zobacz wywiad z Michałem Nowackim.

W kategorii „Innowacyjne przedsiębiorstwo na wsi” wygrało Gospodarstwo Sadownicze „Szczepanówka” prowadzone przez Elżbieta i Marian Bułów

W kategorii „Innowacyjne gospodarstwo rodzinne wygrał

Michał Nowacki Kruszka z Kujaw

Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2019 roku.


Żeby wziąć udział w konkursie trzeba wypełnić poniższy formularz, wskazać m.in., w jakiej kategorii chcesz wziąć udział oraz opisać, na czym polega innowacyjność prowadzonego gospodarstwa oraz przesłać zdjęcia obrazujące opisywane innowacje.

Zgłoszenia do konkursu na „Innowacyjnego rolnika” można przesyłać także na adres mailowy: innowacyjny@tygodnik-rolniczy.pl lub pocztą tradycyjną do Redakcji „Tygodnika Poradnika Rolniczego”, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań z dopiskiem „Innowacyjny rolnik”.


Ogłoszenie zwycięzców w konkursie na „Innowacyjnego rolnika” nastąpi podczas uroczystej gali w czasie Europejskiego Forum Rolnego 2019 w Jasionce.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Na zgłoszenia pozostało:

Co powinno zawierać zgłoszenie do konkursu "Innowacyjny Rolnik"?

Możesz wziąć udział w konkursie "Innowacyjny Rolnik" wybierając jedną z 4 kategorii

Sprawdź jakie kryteria będziemy brali pod uwagę oceniając zgłoszenia w poszczególnych kategoriach

innowacyjne gospodarstwo rodzinne

 • wyłącznie osoby prowadzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub wraz z rodziną poziom produkcji i nowoczesność technologii, organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia
 • inwestycje pozwalające zwiększyć przychód lub zmniejszyć koszty działalności,
 • korzystanie ze środków UE
 • możliwe do oceny efekty ekonomiczne
 • ochrona środowiska,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • estetyka obejścia

innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne

rolniczy handel detaliczny

i sprzedaż bezpośrednia

innowacyjne przedsiębiorstwo na wsi

 • uprawa, produkcja podstawowych surowców rolniczych sprzedawanych gościom we własnym zakresie (owoce, warzywa, jaja) lub od lokalnych producentów
 • nowatorskie wykorzystanie tradycji w przygotowaniu potraw
 • zachowanie i nowatorskie wykorzystanie tradycyjnej architektury w obiekcie,
 • kultywowanie lokalnych tradycji
 • sposób reklamowania własnych usług, docieranie do szerokiej rzeszy klientów
 • korzystanie ze środków UE,
 • przestrzeganie wymogów ochrony środowiska,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 • wykorzystanie surowców, produkowanych we własnym gospodarstwie lub pochodzących od lokalnych dostawców;
 • przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych podczas przetwórstwa
 • przestrzeganie wymogów obowiązujących rolników przy produkcji rolnej jeśli zajmuje się również produkcją surowców
 • korzystanie ze środków UE,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • sposób reklamowania własnych produktów i dotarcie do nowych klientów
 • liczba zatrudnionych pracowników
 • stopień wykorzystania lokalnego potencjału,
 • innowacyjność przedsięwzięcia
 • działalność na rzecz ochrony środowiska,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • okres funkcjonowania na rynku,
 • zasięg terytorialny działalności
 • współpraca z lokalnymi podmiotami
Wybierz...
Wybierz...
Administratorem Twoich danych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR) z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5. Dane z formularza będą przetwarzane w celu realizacji konkursów "Innowacyjny Rolnik". W przypadku udzielenia zgód marketingowych dane te będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej wynikającej z zakresu udzielonych zgód. Zależnie od celu przetwarzania Twoich danych osobowych masz następujące prawa: wycofania każdej z udzielonych zgód, dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia tych danych, żądania ich usunięcia oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (UODO). Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych: Inspektor Danych Osobowych - email: daneosobowe@pwr.agro.pl

Wypełnij poniższy formularz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Bez nich Twoje zgłoszenie do konkursu będzie nieważne.

Zgłoś się do konkursu

Innowacyjny Rolnik

kontakt

www.tygodnik-rolniczy.pl
innowacyjny@tygodnik-rolniczy.pl
61 869 06 00

Tygodnik Poradnik Rolniczy,

ul. Metalowa 5,

60-118 Poznań