"Tygodnik Poradnik Rolniczy” oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej nagradza zmiany na lepsze w gospodarstwach rolnych.


Tytuł "Innowacyjnego Rolnika" zostanie przyznanych w 3 kategoriach:

● gospodarstwo rodzinne,

● sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa,

● przedsiębiorstwo na wsi.

Weź udział w konkursie!


1. pozyskiwanie funduszy na realizację przedsięwzięć rolniczych,


2. korzystanie w gospodarstwie z odnawialnych źródeł energii,


3. podniesienie opłacalności produkcji zwierzęcej wykorzystując pasze wyłącznie z własnego gospodarstwa,


4. skonstruowanie urządzenia ułatwiającego pracę w gospodarstwie,


5.prowadzenie sprzedaży bezpośrednio z gospodarstwa
Przykłady innowacyjności w gospodarstwie rolnym:

Już wkrótce nowa odsłona konkursu Innowacyjny Rolnik – zapraszamy!

Na zgłoszenia czekamy do 18 lutego 2024 roku.


Żeby wziąć udział w konkursie należy wypełnić poniższy formularz oraz wskazać m.in.:

– w jakiej kategorii chcesz wziąć udział,

– opisać, na czym polega innowacyjność prowadzonego gospodarstwa,

– przesłać zdjęcia obrazujące opisywane innowacje.


Zgłoszenia do konkursu na „Innowacyjnego rolnika” można przesyłać także na adres mailowy: innowacyjny@tygodnik-rolniczy.pl.


Wręczenie nagród w konkursie „Innowacyjny Rolnik” nastąpi podczas Europejskiego Forum Rolniczego 2024 w Jasionce.

Na zgłoszenia pozostało:

Co powinno zawierać zgłoszenie do konkursu "Innowacyjny Rolnik"?

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Możesz wziąć udział w konkursie "Innowacyjny Rolnik" wybierając jedną z 4 kategorii

Sprawdź jakie kryteria będziemy brali pod uwagę oceniając zgłoszenia w poszczególnych kategoriach

innowacyjne gospodarstwo rodzinne

 • wyłącznie osoby prowadzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub wraz z rodziną poziom produkcji i nowoczesność technologii, organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia
 • inwestycje pozwalające zwiększyć przychód lub zmniejszyć koszty działalności,
 • korzystanie ze środków UE
 • możliwe do oceny efekty ekonomiczne
 • ochrona środowiska,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • estetyka obejścia

innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne

rolniczy handel detaliczny

i sprzedaż bezpośrednia

innowacyjne przedsiębiorstwo na wsi

 • uprawa, produkcja podstawowych surowców rolniczych sprzedawanych gościom we własnym zakresie (owoce, warzywa, jaja) lub od lokalnych producentów
 • nowatorskie wykorzystanie tradycji w przygotowaniu potraw
 • zachowanie i nowatorskie wykorzystanie tradycyjnej architektury w obiekcie,
 • kultywowanie lokalnych tradycji
 • sposób reklamowania własnych usług, docieranie do szerokiej rzeszy klientów
 • korzystanie ze środków UE,
 • przestrzeganie wymogów ochrony środowiska,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 • wykorzystanie surowców, produkowanych we własnym gospodarstwie lub pochodzących od lokalnych dostawców;
 • przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych podczas przetwórstwa
 • przestrzeganie wymogów obowiązujących rolników przy produkcji rolnej jeśli zajmuje się również produkcją surowców
 • korzystanie ze środków UE,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • sposób reklamowania własnych produktów i dotarcie do nowych klientów
 • liczba zatrudnionych pracowników
 • stopień wykorzystania lokalnego potencjału,
 • innowacyjność przedsięwzięcia
 • działalność na rzecz ochrony środowiska,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • okres funkcjonowania na rynku,
 • zasięg terytorialny działalności
 • współpraca z lokalnymi podmiotami

kolejna edycja konkursu
odbędzie się
na początku 2024 roku.

Innowacyjny Rolnik

Dziękujemy za zgłoszenia do konkursu

Wybierz...

2. Zgadzam się na przekazywanie mi profilowanych informacji marketingowych i handlowych przez PWR dotyczących ofert PWR, spółki powiązanej AgriContact Sp. z o.o. i ich partnerów poprzez:

Administratorem Twoichdanych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o (PWR/my), ul. Metalowa 5,60-118 Poznań. Twoje dane będziemy przetwarzać do realizacji następującychcelów: realizacja Konkursu, marketingu bezpośredniego (wysyłka pocztowa), poznaniatwojej opinii na temat dostarczanych usług i treści w ramach badania rynku, atakże do zabezpieczenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych jestnasz uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit f RODO), którym są wymienione cele.Jeśli wyraziłeś zgodę na komunikację marketingową również do realizacjiprzekazu marketingowego i handlowego zgodnie z udzielonymi zgodami (art.6 ust.1lit. a RODO). W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo:dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,wyrażenia sprzeciwu, przenoszenia, prawo wycofania w każdym czasie każdej zezgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, prawożądania usunięcia danych. Stwierdzając niezgodne z prawem przetwarzanie danychmożesz złożyć skargę do Prezesa UODO (Warszawa, ul. Stawki 2) Zawsze możeszskontaktować się z nami na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl,lub z wyznaczonym przez PWR inspektorem ochrony danych na adres: iod@pwr.agro.pl .Szczegółowe informacje oprzetwarzaniu Twoich danych dostępne są pod adresem: https://www.pwr.agro.pl/rodo/uczestnik-konkursu

Zgłoś się do konkursu

Wypełnij formularz:

kontakt

www.tygodnik-rolniczy.pl
innowacyjny@tygodnik-rolniczy.pl
61 869 06 00

Tygodnik Poradnik Rolniczy,

ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań